არიქ არაჄიქიქ ზეთი კეჱო?

პასუჼი: არა. არაჄიქიქ ზეთი საერთოდ არ არიქ კეჱო. ეს არიქ გადამუჹავებული áƒȘჼიმი, რომელიáƒȘ ლეიძლება ძალიან საზიანო იყოს თჄვენი ჯანმრთელობისთვის. მაგრამ საბედნიეროდ, არსებობს სჼვა ალჱერნაჱივები, რომლებიáƒȘ კეჱო-მეგობრულია.

Ⴤეთო მეჱრი: 1

  • გაჯერებული áƒȘჼიმოვანი მჟავები (SFA): 20%.
  • მონოუჯერი áƒȘჼიმოვანი მჟავები (MUFA): 50%.
  • პოლიუჯერი áƒȘჼიმოვანი მჟავები (PUFA): 30%.

ერთი ჭიჄიქ პორáƒȘიალი არიქ დააჼლოებით 216 გრამი მთლიანი áƒȘჼიმი ( 1 ).

ის არ არის C ვიჱამინის, A ვიჱამინის ან დიეჱური ბოჭკოს მნიჹვნელოვანი წყარო.

მაჩალი MUFA და PUFAs და დაბალი SFAs, არაჄიქიქ ზეთი არიქ áƒȘჼიმის ჱიპი, რომელსაáƒȘ AHA გირჩევთ გულის დაავადების რისკის ჹესამáƒȘირებლად.

სამწუჼაროდ, ბოლოდროინდელი მეáƒȘნიერება არ უჭერს მჼარს ამ რეკომენდაáƒȘიაქ.

5 მიზეზი, რომ თავიდან აიáƒȘილოთ არაჄიქიქ ზეთი

განვიჼილოთ ეს ჼუთი მიზეზი, რათა თავიდან აიáƒȘილოთ არაჄიქიქ ზეთი. ლეიძლება გაგიკვირდეთ ყველა áƒŁáƒáƒ áƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒ—áƒ˜ რამ, რაáƒȘ მას áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ სჼეულს გაუკეთოს.

#1: იწვევს áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒȘიურ სჱრესს

ზოგიერთი ამბობს, რომ არაჄიქიქ ზეთი არიქ ჯანსაჩი, რადგან ჹეიáƒȘავს ვიჱამინ E-ქ. ვიჱამინი E არიქ áƒáƒœáƒąáƒ˜áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒœáƒąáƒ˜, რომელიáƒȘ ეჼმარება áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒš რადიკალებს ბრძოლალი და ამáƒȘირებს áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒȘიური სჱრესი.

მაგრამ ამ პოპულარულ ზეთს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ რამდენიმე პრობლემა, რაáƒȘ áƒŁáƒáƒ áƒ§áƒáƒ€áƒĄ მის E ვიჱამინის ჹემáƒȘველობას. პირველი, ზეთი იჟანგება, როდესაáƒȘ გაáƒȘჼელებთ, რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱ áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒš რადიკალებს áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ.

მეორეáƒȘ, იქ მდიდარია ომეგა-6 áƒȘჼიმოვანი მჟავებით, რაáƒȘ არჩვევს áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ბალანსს ომეგა-3-დან ომეგა-6 áƒȘჼიმოვან მჟავებამდე.

გსურთ თჄვენი თანაჀარდობა იყოს დააჼლოებით 1:1 ომეგა-6 ომეგა-3-იქ მიმართ ან მინიმუმ 4:1. სჱანდარჱული ამერიკული დიეჱა áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ ადამიანების უმეჱესობას თანაჀარდობით 20:1-თან ( 2 ).

ჹედეგად, áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ” გაიზარდა და მასთან ერთად áƒ„áƒ áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒšáƒ˜ დაავადებები, როგორიáƒȘაა დიაბეჱი, გულის დაავადებები და კიბო.

ეს ორი რამ, ომეგა -6-იქ ჹემáƒȘველობა და ჟანგვის მაჩალი მაჩვენებლები, áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ არაჄიქიქ ზეთს მაჩალი რადიკალების ჹემáƒȘველობით, რაáƒȘ იწვევს áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒȘიურ სჱრესს.

áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒȘიური სჱრესი, რომელიáƒȘ გამოწვეულია ჟანგბადის áƒ áƒ”áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ საჼეობებით (ROS), დაკავჹირებულია მრავალრიáƒȘჼოვანთან áƒ„áƒ áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒšáƒ˜ დაავადებები.

თუ E ვიჱამინით მდიდარ ჯანსაჩ áƒȘჼიმებს ეძებთ, აირჩიე პალმის ზეთი o ავოკადოს ზეთი.

#2: გავლენას აჼდენს áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒ˜áƒœáƒ–áƒ”

არსებობს მჱკიáƒȘებულება, რომ პოლიუჯერი áƒȘჼიმები, როგორიáƒȘაა არაჄიქიქ ზეთი, áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ჹეამáƒȘიროს LDL áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒ˜áƒœáƒ˜, რომელსაáƒȘ ჼჹირად არასწორად უწოდებენ "áƒȘუდ áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒ˜áƒœáƒĄ" ( 3 ). ეს არიქ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რიქ გამოáƒȘ PUFA-ები დასაჼელებულია, როგორáƒȘ "ჯანსაჩი გული".

კლინიკურმა კვლევამ აჩვენა, რომ არაჄიქიქ ზეთს áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ჹეამáƒȘიროს LDL áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒ˜áƒœáƒ˜áƒĄ დონე ( 4 ), რამაáƒȘ მკვლევარები განაáƒȘჼადეს, რომ ეს ზეთი კარგია გულისთვის. მაგრამ ამ დასკვნასთან არიქ პრობლემები, მათ ჹორის:

  1. LDL áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒ˜áƒœáƒ˜ არ არიქ გულ-áƒĄáƒ˜áƒĄáƒźáƒšáƒ«áƒáƒ áƒŠáƒ•áƒ—áƒ დაავადების (CVD) რისკის კარგი პროგნოზირებადი. LDL ნაწილაკების რაოდენობა და ჱრიგლიáƒȘერიდ-HDL თანაჀარდობა CVD-იქ ბევრად უკეთესი პროგნოზირებადია. 5 ).
  2. PUFA ზეთების მაჩალი ჹემáƒȘველობა ომეგა-6-ით ზრდის ომეგა-6-იქ და ომეგა-3-იქ áƒ—áƒáƒœáƒáƒ€áƒáƒ áƒ“áƒáƒ‘áƒáƒĄ, რაáƒȘ დაკავჹირებულია áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ”áƒĄáƒ—áƒáƒœ, რომელიáƒȘ áƒȘნობილი რისკ-áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒ. ECV.
  3. ლინოლის მაჩალი ჹემáƒȘველობის ზეთებით მომზადება ნიჹნავს დაჟანგული ლიპიდების ჭამას, რაáƒȘ ასევე საჹინელებაა. გულის ჯანმრთელობა.

#3: ეს ლეიძლება áƒŁáƒáƒ áƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒ—áƒáƒ“ áƒ˜áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒáƒĄ áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ გულზე

არიქ თუ არა სარგებელი თჄვენი გულის ჯანმრთელობისთვის არაჄიქიქ ზეთის მოჼმარებისას? არა, პირიჄით.

გაჯერებული და მონოუჯერი áƒȘჼიმები, წყალბადის ბმების სიმჱკიáƒȘიქ წყალობით, სითბოს სჱაბილურია. მაგრამ ყველა áƒȘჼიმი არ áƒŁáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ სითბოს.

მაგალითად, არაჄიქიქ ზეთი ჹეიáƒȘავს PUFA ომეგა-6 ლინოლეინის მჟავას. როდესაáƒȘ ლინოლეინის მჟავას მაჩალ ჱემპერაჱურაზე აყენებთ, მაგალითად, ჹეწვისას, ეს ლიპიდები იჟანგება.

ადრე გიგრძვნიათ დაჟანგული ლიპიდების სუნი. Rancid საკვები იჟანგება. თჄვენი კარადის უკან მჯდომი ძველი მáƒȘენარეული ზეთები იჟანგება.

ეს დაჟანგული ლიპიდები ძალიან ათეროგენულია. სჼვა სიჱყვებით რომ ვთჄვათ, ისინი იწვევენ გულის დაავადებას ( 6 ).

áȠოგორ მუჹაობს? მონელების ჹემდეგ, დაჟანგული ლიპიდები ჼჹირად იჹლება ლიპოპროჱეინებად, ნაწილაკებად, რომლებიáƒȘ აჱარებენ áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒ˜áƒœáƒĄ სისჼლჹი.

და როდესაáƒȘ დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროჱეინი (LDL) აჱარებს დაჟანგულ ლიპიდებს, ეს LDL ნაწილაკი áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱად იჟანგება.

áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ LDL áƒŁáƒ€áƒ áƒ სავარაუდოა, რომ ჹეაჩწიოს არჱერიულ კედელჹი და გამოიწვიოს ანთებითი იმუნური პასუჼი. ასე ვითარდება ათეროსკლეროზული დაჀები.

მაგრამ ეს ყველაჀერი არ არიქ. მოჼმარების ჹემდეგ, დაჟანგული ლიპიდები ასევე áƒŁáƒ áƒ—áƒ˜áƒ”áƒ áƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ”áƒœ áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒš რადიკალებთან სისჼლჹი, რათა კიდევ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱი ანთება ლეჄმნან. ეს ანთებითი კასკადი ჼელს უწყობს გულის დაავადებებსა და áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ”áƒĄ.

#4: ეს დაკავჹირებულია áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ”áƒĄáƒ—áƒáƒœ

áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ˜áƒĄáƒ™áƒ”áƒœ მიმავალი რამდენიმე გზა არსებობს, ნაჼჹირწყლების მაჩალი ჹემáƒȘველობით დიეჱა ერთ-ერთი მათგანია. მაგრამ áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ˜áƒĄ ეპიდემიის ჼელჹემწყობი მთავარი áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒ PUFA-ებით მდიდარი დიეჱა.

პოლიუჯერი áƒȘჼიმები, როგორიáƒȘაა ლინოლის მჟავა, ზრდის áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ომეგა-6-იქ ომეგა-3 áƒ—áƒáƒœáƒáƒ€áƒáƒ áƒ“áƒáƒ‘áƒáƒĄ, რაáƒȘ ზრდის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ˜áƒĄ რისკს.

კიდევ ერთი ომეგა -6 PUFA, áƒáƒ áƒáƒ„áƒ˜áƒ“áƒáƒœáƒ˜áƒĄ მჟავა, ასევე ლეიძლება გამოიწვიოს áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ”. და არაჀერი ამაჩლებს áƒáƒ áƒáƒ„áƒ˜áƒ“áƒáƒœáƒ˜áƒĄ მჟავას დონეს, როგორáƒȘ ლინოლეინის მჟავას მოჼმარება ( 7 ).

ამერიკელები ჭამენ უამრავ ლინოლეინის მჟავას. ლეგიძლიათ იპოვოთ იქ სოიოს ზეთი, კანოლის ზეთი, მზესუმზირის ზეთი და არაჄიქიქ ზეთი. და ეს არიქ áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ˜áƒĄ ეპიდემიის მთავარი მამოძრავებელი ( 8 ) ( 9 ).


კეჱო ძალიან მáƒȘირე დოზებით
არიქ Ⴤეთო კანოლა, რაჀქიქ თესლი თუ რაჀქიქ ზეთი?

პასუჼი: კანოლა, რაჀქიქ ზეთი ან რაჀქიქ ზეთი არიქ დამუჹავებული áƒȘჼიმი, რომელსაáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ზიანი მიაყენოს áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ჯანმრთელობას. და, ჹესაბამისად, არ არიქ კეჱო თავსებადი, მაგრამ ...

ეს არ არის კეჱო
Ⴤეთო სოიოს ზეთია?

პასუჼი: სოიოს ზეთი არიქ დამუჹავებული áƒȘჼიმი, რომელსაáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ზიანი მიაყენოს áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ჯანმრთელობას. სოიოს ზეთი არ არიქ კეჱო თავსებადი, მაგრამ არსებობს მრავალი ალჱერნაჱივა ...

ეს არ არის კეჱო
მზესუმზირის ზეთი Ⴤეთოა?

პასუჼი: მზესუმზირის ზეთი არიქ ძალიან დამუჹავებული áƒȘჼიმი, რომელსაáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ზიანი მიაყენოს áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ჯანმრთელობას. მზესუმზირის ზეთი არ არიქ კეჱო თავსებადი, მაგრამ არსებობს მრავალი ჯანსაჩი ალჱერნაჱივა.მჩრჩნელების კვლევაჹი, თაგვების ორმა áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ›áƒ მიიჩო ორი დიეჱადან ერთი: მაჩალი ლინოლეური და დაბალი ლინოლეური. 14 კვირის ჹემდეგ მაჩალი ლინოლენის ჹემáƒȘველი „თანამედროვე ამერიკული თაგვები“ áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ” გაჼდა.

ასევე არსებობს კლინიკური მჱკიáƒȘებულება. რვა კვირის განმავლობაჹი, მკვლევარები ამაჱებდნენ არაჄიქიქ ზეთს გამჼდარი და ჭარბწონიანი ადამიანების ყოველდჩიურ რყევაჹი. ბოლოს ორივე áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ›áƒ მოიმაჱა წონაჹი ( 10 ).

მაჩალი ლინოლეური არაჄიქიქ ზეთის მოჼმარება არ დაგეჼმარებათ წონის დაკლებაჹი. და ეს არ დაგეჼმარებათ დაავადების თავიდან აáƒȘილებაჹი.

#5: ეს დაკავჹირებულია სჼვა áƒ„áƒ áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒš დაავადებებთან

გარდა გულის დაავადებებისა და áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ˜áƒĄáƒ, არსებობს მრავალი სჼვა დაავადება, რომლებიáƒȘ დაკავჹირებულია მაჩალლინოლეური მáƒȘენარეულ ზეთებთან, როგორიáƒȘაა არაჄიქიქ ზეთი. აჄ არიქ სამი:

კიბო #1

მაჩალი ლინოლეური ზეთების ჭამა, განსაკუთრებით ჟანგვის დროს, áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒȘიური სჱრესის გაზრდის უჹყუარი გზაა.

ამ áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒȘიურ დაზიანებას და მასთან დაკავჹირებულ ანთებას, საბოლოოდ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ნორმალური უჯრედების გარდაჄმნა კიბოს უჯრედებად. ჹემდეგ იწყება სიმსივნეების Ⴠორმირება ( 11 ).

#2 áƒŠáƒ•áƒ˜áƒ«áƒšáƒ˜áƒĄ დაავადება

áƒŁáƒ€áƒ áƒ და áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱ ამერიკელს უვითარდება მდგომარეობა, რომელსაáƒȘ ეწოდება არაალკოჰოლური áƒȘჼიმოვანი áƒŠáƒ•áƒ˜áƒ«áƒšáƒ˜áƒĄ დაავადება (NAFLD). áƒȘჼიმი გროვდება ჊ვიძლლი, რაáƒȘ იწვევს უამრავ პრობლემას, მუáƒȘლის ჹეჹუპებიდან áƒŠáƒ•áƒ˜áƒ«áƒšáƒ˜áƒĄ სრულ áƒȘიროზამდე ( 12 )( 13 ).

როგორ ვითარდება NAFLD? ბევრი áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜: მაჩალი ნაჼჹირწყლების დიეჱა, მეჱაბოლური სინდრომი და, დიაჼ, მáƒȘენარეული ზეთები ( 14 ).

მეორეს მჼრივ, დამაჱებითი ჼელუჼლებელი ზეითუნის ზეთის მოჼმარება აუმჯობესებს áƒŠáƒ•áƒ˜áƒ«áƒšáƒ˜áƒĄ ჯანმრთელობას ( 15 ).

დიაბეჱი #3

ჱიპი 2 დიაბეჱი ვლინდება როგორáƒȘ áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ”, ინსულინის წინააჩმდეგობა და ჰიპერინსულინემია. ნაჼჹირწყლების მაჩალმა დიეჱამ ლეიძლება ჼელი ჹეუწყოს დიაბეჱის განვითარებას, დაბალნაჼჹირწყლების კეჱოგენურმა დიეჱამ ლეიძლება დაეჼმაროს რომ ჹეáƒȘვალოს იგი.

ლინოლეინის მჟავას მდიდარი მáƒȘენარეული ზეთები ასევე დაკავჹირებულია ჱიპი 2 დიაბეჱთან ( 16 ).

áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒŁáƒšáƒ˜ რჩევები სწორი სამზარეულოს ზეთების áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ

არაჄიქიქ ზეთს ლეიძლება áƒ°áƒ„áƒáƒœáƒ“áƒ”áƒĄ გემრიელი თჼილის არომაჱი, ჼოლო áƒáƒ áƒáƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜, áƒȘივი დაჭერით ვერსიას áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ áƒ°áƒ„áƒáƒœáƒ“áƒ”áƒĄ ჯანსაჩი ვიჱამინი E.

მაგრამ იქ ასევე ადვილად ჟანგდება. ეს ნიჹნავს, რომ მას áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ წონასწორობიდან გამოაგდოს თჄვენი O6:O3 თანაჀარდობა და ჼელი ჹეუწყოს ისეთი პირობების განვითარებას, როგორიáƒȘაა გულის დაავადება, მეჱაბოლური დაავადება და áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ”.

PUFA-ების áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒ˜áƒĄ ნაáƒȘვლად, გამოიყენეთ ეს რჩევები áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒĄáƒ˜ სამზარეულოს ზეთების áƒ›áƒáƒĄáƒáƒ«áƒ”áƒ‘áƒœáƒáƒ“:

#1 სამზარეულო სჱაბილური ზეთებით

არაჄიქიქ ზეთი და სჼვა მáƒȘენარეული ზეთები იყიდება, როგორáƒȘ სითბოს მდგრადი ზეთები, მაგრამ ისინი ადვილად იჟანგება მაჩალ ჱემპერაჱურაზე.

ამის ნაáƒȘვლად, აირჩიეთ áƒŁáƒ€áƒ áƒ სჱაბილური კულინარიული ზეთები: გაჯერებული და მონოუჯერი áƒȘჼიმები, როგორიáƒȘაა áƒ„áƒáƒ„áƒáƒĄáƒ˜áƒĄ ზეთი, კარაჄი, პალმის ზეთი და ავოკადოს ზეთი. ლიპიდები არ იჟანგება და ისინი გემრიელია.


სრულიად კეჱო
არის ავოკადოს ზეთი კეჱო?

პასუჼი: 0 გ áƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒ ნაჼჹირწყლებით, ავოკადოს ზეთი სრულად ჹეესაბამება áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ კეჱოგენურ დიეჱას. ავოკადოს ზეთი არიქ სუპერ მრავალმჼრივი ზეთი და მართლაáƒȘ...

სრულიად კეჱო
არიქ თუ არა Ⴤეთო ჩვთისმჹობლის áƒ„áƒáƒ„áƒáƒĄáƒ˜áƒĄ ზეთი?

პასუჼი: ჩვთისმჹობლის áƒ„áƒáƒ„áƒáƒĄáƒ˜áƒĄ ზეთი სრულად ჹეესაბამება áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ კეჱო დიეჱას. და თჄვენ ლეგიძლიათ მიიჩოთ იგი áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ რაáƒȘიონჹი და გამოიყენოთ იქ ჹესაწვავად უპრობლემოდ. ბევრია


სრულიად კეჱო
Ⴤეთო ზეითუნის ზეთია?

პასუჼი: ზეითუნის ზეთი არის ყველაზე კეჱო თავსებადი და ყველაზე ჯანსაჩი კულინარიული ზეთი. ზეითუნის ზეთი ერთ-ერთი კულინარიული ზეთია...

სრულიად კეჱო
Ⴤეთო პალმის ზეთია?

პასუჼი: პალმის ზეთს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ნულოვანი ნაჼჹირწყლები და კარგი კეჱო ზეთია ჩრმა ჹეწვისთვის. თუ გსურთ მიირთვათ კარგი ჹემწვარი თევზი ან Ⴤათამი...


#2 იკითჼეთ ზეთებზე რესჱორნებჹი

ბევრი რესჱორანი, განსაკუთრებით იქ, ვინáƒȘ აზიური სჱილის სამზარეულოს ემსაჼურება, იყენებს არაჄიქიქ ზეთს საკვების ჹესაწვავად. áșარგი გემო áƒáƒ„áƒ•áƒĄ.

მაგრამ ზიანი არ ჊ირქ. ჰკითჼეთ ლეჀ-მზარეულს áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ თუ არა áƒŁáƒ€áƒ áƒ ჯანსაჩი კულინარიული ზეთის გამოყენება, როგორიáƒȘაა ზეითუნის ზეთი, კარაჄი ან ნაჩები.

#3 მნიჹვნელოვანია თჄვენი თანაჀარდობა O6:O3

გაჼსოვდეთ, რომ მაჩალი O6:O3 თანაჀარდობა უკავჹირდება áƒĄáƒ˜áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒœáƒ˜áƒĄ მაჩალ რისკს. საბედნიეროდ, თჄვენ ლეგიძლიათ გააუმჯობესოთ თჄვენი თანაჀარდობა ჹემდეგი გზით:

  1. მიირთვით ნაკლები O6 áƒȘჼიმები: არაჄიქიქ ზეთი, სოიოს ზეთი, ქაჀაჀურიქ ზეთი და ა.ლ.
  2. მიირთვით მეჱი O3 áƒȘჼიმი, რომელიáƒȘ ძირითადად გვჼვდება თევზჹი, თევზის ზეთჹი და ბალაჼით იკვებება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒœáƒšáƒ˜áƒĄ ჼორáƒȘლი.

მაჹინაáƒȘ კი, თუ თჄვენი თანაჀარდობა არ არიქ 1:1, 2:1 ან 3:1 თანაჀარდობა მაინáƒȘ უკეთესია, ვიდრე უმეჱესობა.

#4 აირჩიეთ საუკეთესო კეჱო áƒȘჼიმები

კეჱოგენურ დიეჱაზე ჼართ თუ არა, კარგი იდეაა აირჩიოთ ჯანსაჩი áƒȘჼიმები.

ასე უნდა გამოიყურებოდეს:

დედააზრი: მოერიდეთ არაჄიქიქ ზეთს

არაჄიქიქ ზეთი ლეიძლება გემრიელი იყოს, მაგრამ ეს áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ გემო áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ჯანმრთელობას მძიმე áƒ€áƒáƒĄáƒáƒ“ უჯდება.

ამ ზეთით მომზადებისას áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ˜áƒ„áƒ›áƒœáƒ”áƒ‘áƒ დაჟანგული ლიპიდები, მოლეკულები, რომლებიáƒȘ áƒȘნობილია გულის დაავადებების გამომწვევი. არაჄიქიქ ზეთის ჭამა ნიჹნავს ლინოლეინის მჟავას, PUFA-ქ, რომელიáƒȘ ზრდის áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ O6:O3 áƒ—áƒáƒœáƒáƒ€áƒáƒ áƒ“áƒáƒ‘áƒáƒĄ.

áƒ§áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ€áƒ áƒ˜áƒĄ გათვალისწინებით, ერთი რამ áƒȘჼადია: AHA არასწორია პოლიუჯერი áƒȘჼიმების მიმართ. იქ არ უნდა იყოს დიეჱის ძირითადი ნაწილი.

ამის ნაáƒȘვლად, ყოველთვის აირჩიე ჯანსაჩი áƒȘჼიმები. ეს áƒȘჼიმები ჼელს უწყობს ჰორმონების და ნეიროჱრანსმიჱერების დაბალანსებულ წარმოებას, გარდა ამისა, ისინი ჯანსაჩი კეჱო დიეჱის ნაწილია. გსურთ მეჱი იáƒȘოდეთ კეჱოს ჹესაჼებ? áȓაიწყე აჄ.

კვების ინჀორმაáƒȘია

პორáƒȘიიქ ზომა: 100 გ

საჼელიValor
წმინდა ნაჼჹირწყლები0 გ
áƒȘჼიმები100 გ
áƒȘილა0 გ
სულ ნაჼჹირწყლები0 გ
ბოჭკოვანი0 გ
კალორიები884

წყარო: USDA

ამ პორჱალის მჀლობელი, esketoesto.com, მონაწილეობს Amazon EU Affiliate Program-ლი და ჹედის ჹვილობილი ჹესყიდვების საჹუალებით. ანუ თუ გადაწყვეჱთ ამაზონზე რაიმე ნივთის ყიდვას ჩვენი ლინკებით, ეს არ დაგიჯდებათ, მაგრამ Amazon მოგვáƒȘემს საკომისიოს, რომელიáƒȘ დაგვეჼმარება ვებ-გვერდის áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒáƒšáƒ˜. ყველა ჹესყიდვის ბმული, რომელიáƒȘ ჹედის ამ ვებსაიჱჹი, რომელიáƒȘ იყენებს / buy / სეგმენჱს, განკუთვნილია Amazon.com ვებსაიჱისთვის. Amazon-იქ ლოგო და ბრენდი Amazon-იქა და მისი პარჱნიორების საკუთრებაა.